Cần bán một chiếc bàn làm bằng gỗ sưa đỏ hay còn gọi là trắc thối, huỳnh đàn.
Giá: thỏa thuận
Bảo đảm 100% là được làm bằng cây sưa đỏ, gỗ sưa đỏ hay còn gọi là trắc thối, huỳnh đàn. Do chiếc bàn này được đóng chung với 2 bộ ván (Ô quăn), 2 bộ ô quăn được đóng bằng gỗ sưa đỏ cũng chung thời điểm với chiếc bàn này đã bán vào năm 2007.
Ai có nhu cầu – Vui lòng liên hệ: 0914.293.444

chiếc bàn bằng cây sưa đỏ - trắc thối - huỳnh đàn

chiếc bàn bằng cây sưa đỏ – trắc thối – huỳnh đàn


bộ bàn làm bằng cây sưa đỏ (trắc thối, huỳnh đàn)

bộ bàn làm bằng cây sưa đỏ (trắc thối, huỳnh đàn)


Giá gỗ sưa đỏ - giá gỗ trắc thối - giá gỗ huỳnh đàn

Giá gỗ sưa đỏ – giá gỗ trắc thối – giá gỗ huỳnh đàn

Vui lòng click xem video clip để xem rõ hơn:

(DNTN nhà đất Kim Cương – http://nhadatbentre.com)